image
  1. Home >
  2. Werken bij >
  3. Vacatures >
  4. Cardioloog (0.8-1,0 fte)

Cardioloog (0.8-1,0 fte)

|36 tot 45 uur per week
Reageren t/m 25 februari 2024

Locatie Utrecht, Zeist en Doorn

Meer over dit specialisme
MEER INFO

Vanwege pensionering van een collega zoekt het MSB Domstad voor de maatschap cardiologie per

1 juli 2024

1 CARDIOLOOG (0.8-1,0 fte)

Aandachtsgebied device technologie en hartfalen

 

Verwacht wordt:

- Een teamspeler met een positieve, betrokken houding

- Een actieve rol in onze B-opleiding

- Enthousiasme voor vakgroep overstijgende taken

- EHRA certificering (reeds behaald of < 1 jaar)

Ben jij een cardioloog met passie en daadkracht en vind je een hecht team belangrijk, dan willen

we graag met jou kennismaken. Bij gebleken geschiktheid kan de kandidaat na 1 jaar toetreden tot

de maatschap cardiologie.

 

Over de vakgroep en afdeling Cardiologie

De vakgroep cardiologie bestaat uit 10 cardiologen met verschillende aandachtsgebieden. De

afdeling cardiologie beschikt over een Eerste Hart Hulp/CCU met 15 bedden (recent geheel

gemoderniseerd) en een verpleegafdeling met 24 bedden. Er is een nauwe samenwerking met de

afdeling longziekten, o.a. met een gezamenlijke poule arts-assistenten, overdracht en onderwijs.

We verzorgen de B-opleiding Cardiologie en de Cardiologiestage voor de aios interne geneeskunde

en SEH.

 

Wij beschikken over uitgebreide cardiale diagnostiek, inclusief hartcatheterisatie (recent geheel

gemoderniseerd), cardiale CT, MRI en nucleaire beeldvorming en een device-afdeling met

pacemaker implantaties (inclusief CSP) en ICD controles. Er is een grote polikliniek op 3 locaties

(Utrecht, Zeist en Doorn) met uitstekende logistiek. Ook worden we ondersteund door

gespecialiseerd verpleegkundigen bij onder meer hartfalen-, atriumfibrilleren- en post-infarct

poliklinieken en homemonitoring. Er bestaat een intensieve samenwerking met de eerste lijn en het

UMC Utrecht.

 

Er wordt een benoemingscommissie samengesteld bestaande uit een bestuurslid van het MSBD en

leden van de medische staf. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Groothuis, cardioloog en

maatschapsvoorzitter (088-2505506), Ferry Hersbach, cardioloog (088- 2509273) of dhr. F. Klerk,

voorzitter benoemingscommissie (088-2505724).

 

Je sollicitatie vergezeld van je cv, kun je tot 25 februari 2024 per mail richten aan: het bestuur

MSBD, t.a.v. de heer F. Klerk: msbdws@diakhuis.  De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken

wordt ingepland op 5 maart in de avond.

Meer over dit specialisme
MEER INFO
logo
diakonessenhuis