Het bestuur van het MSBD wordt benoemd door de Algemene Vergadering (AV) van het MSBD. Het bestuur MSBD geeft leiding aan het MSBD en is namens het MSBD de gesprekspartner voor de instellingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is of wordt aangegaan.  Het bestuur bestaat sinds februari 2018 uit vier leden:.

 

Marcel van Rens, voorzitter
Marc Verhagen, vice-voorzitter
Suresh Nagesser, lid (portefeuille kwaliteit)
Robin van Schaik, lid (portefeuille ondernemen)

 

Het MSBD functioneert binnen de kaders van de volgende overeenkomsten:

  • statuten coöperatie MSBD
  • aansluitingsovereenkomsten met de individuele leden (medisch specialisten)
  • samenwerkingsovereenkomst met de RvB van het ziekenhuis
  • toegangscertificaten tussen RvB van het ziekenhuis en de individuele leden
  • statuten Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD)

 

 

 

Overlegvormen:

Algemene Vergadering:  circa 8 keer per jaar wordt de AV georganiseerd voor alle leden van het MSBD. 
Bestuursoverleg MSBD: het bestuur komt wekelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.
Bestuursoverleg FMSD:  de voorzitter, vice-voorzitter en portefeuillehouder kwaliteit participeren in dit wekelijkse overleg.
Kernoverleg:  wekelijks overleg tussen de RvB Diakonessenhuis en het voltallige bestuur FMSD. 
Bestuurlijk overleg RvB-MSBD:  6 maal per jaar, realisatie van ondermeer de productie- en kwaliteitsafspraken, de financiën en de benodigde randvoorwaarden/facilitering.
Kwartaalgesprekken RVE's:  deelnemers: RvB Diakonessenhuis, RVE-management, bestuurslid MSBD