Wie doet wat binnen het MSBD? 

   

Luit Nieboer is als directeur verantwoordelijk voor de (financiële) bedrijfsvoering en geeft leiding aan de medewerkers van het bedrijfsbureau.  

Marije Peters is HR consulent en o.a. verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de CAO en overige wet- en regelgeving.

Tim Stins is verantwoordelijk voor de salarisverwerking van de medewerkers alsmede een correcte roostering. Daarnaast voert hij de financiële administratie (facturering, verzekeringen etc).  

Erica Verhoef biedt als secretaresse administratieve en secretariele ondersteuning aan het bestuur en de directeur.

Eline Sijtsma is als programmamanager betrokken bij de portefeuille Innovatie en ondernemen.

Personeelsbeleid
Het MSBD voert een uniform personeelsbeleid voor medewerkers in dienst van het MSBD en voor medewerkers in dienst bij de maatschappen van het MSBD.
In algemene zin geeft de CAO ziekenhuiswezen de kaders aan die wij volgen, daarnaast kent het MSBD een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.

Medezeggenschap
Tweemaal per jaar wordt een personeelsvergadering georganiseerd waarbij medewerkers gestimuleerd worden om actief mee te praten en te denken. Samen met de maatschappen wordt invulling gegeven aan opleiding en scholing. Wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en de financiële risico’s die daarbij ontstaan zijn in kaart gebracht en kunnen indien gewenst via het MSBD worden verzekerd.