Het Diakonessenhuis
Het MSBD en de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis maken jaarlijks afspraken over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de te leveren diensten en de inzet van medisch specialisten om dit te realiseren. Gezamenlijk zijn en blijven wij verantwoordelijk voor De Beste Zorg Dichtbij.  Om de beste zorg dichtbij te kunnen leveren is een goede samenwerking tussen het MSBD, zijn leden en de zorginstelling waaraan zorg wordt geleverd van essentieel belang.

Dat de samenwerking goed is, is te zien aan de brede belangstelling vanuit de medische staf om deel te kunnen uitmaken aan ziekenhuis- of stafcommissies. Het MSBD en FMSD bestuur zien erop toe dat deelname aan commissies gelijk verdeeld wordt. Daarnaast worden in 2018 commissies ingericht voor structurele/langdurige taken, zoals het verkoopteam, om zo de operationele taken van bestuur te kunnen verlichten en leden actief te betrekken bij de organisatie.