Naam
drs. A.M. Vondeling
Functie
klinisch geriater
Aandachtsgebieden
Klinische farmacologie, Geriatrische oncologie, Medisch onderwijs
Afdelingen
Biografie

Dhr. A.M. Vondeling is sinds 2017 verbonden als klinisch geriater aan het Diakonessenhuis. Na de studie geneeskunde in Utrecht heeft hij vanaf 2009 als arts in opleiding gewerkt in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum, Jeroen Bosch Ziekenhuis, bij GGZ Altrecht en in het UMC Utrecht.

Na het afronden van de opleiding tot geriater in 2015 heeft hij 2 jaar in het UMCU als staflid gewerkt, waar hij zich bezig heeft gehouden met onder andere onderwijsontwikkeling, patiëntenzorg en onderzoek.