Personeel kan zowel in dienst van de individuele maatschappen zijn als in dienst van het MSBD.
Voor personeel in loondienst geldt de vigerende CAO-ziekenhuizen.
Voor medisch specialisten wordt de AMS gehanteerd.