Bestuur MSBD

Het bestuur van het MSBD wordt benoemd door de Algemene Vergadering (AV) van het MSBD. Het bestuur MSBD geeft leiding aan het MSBD en is namens het MSBD de gesprekspartner voor de instellingen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is of wordt aangegaan. Het bestuur bestaat sinds mei 2023 uit onderstaande leden:

image
J.E.J. BekkersFunctie : Voorzitter
image
J.A. LouwersFunctie : Vice-voorzitter
image
F.A. KlerkFunctie : Penningmeester
image
C.E.E. van Ofwegen-HanekampFunctie : Lid

Het MSBD functioneert binnen de kaders van de volgende overeenkomsten:

  • statuten coöperatie MSBD
  • aansluitingsovereenkomsten met de individuele leden (medisch specialisten)
  • samenwerkingsovereenkomst met de RvB van het ziekenhuis
  • toegangscertificaten tussen RvB van het ziekenhuis en de individuele leden
  • statuten Federatie Medische Staf Diakonessenhuis (FMSD)

Overlegvormen:

Algemene Vergadering: circa 10 keer per jaar wordt de AV georganiseerd voor alle leden van het MSBD.
Bestuursoverleg MSBD: het bestuur komt wekelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken in een gezamenlijk vergadering met het bestuur FMSD.
Kernoverleg: wekelijks overleg tussen de RvB Diakonessenhuis en het voltallige bestuur FMSD.
Bestuurlijk overleg RvB-MSBD: 6 maal per jaar, realisatie van ondermeer de productie- en kwaliteitsafspraken, de financiën en de benodigde randvoorwaarden/facilitering.
Kwartaalgesprekken RVE's: deelnemers: RvB Diakonessenhuis, RVE-management, bestuurslid MSBD