Over het MSBD

Missie van het MSBD

De primaire taak van het MSBD is het leveren van kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg aan patiënten.

Visie van het MSBD

Het MSBD wil excellente en multidisciplinaire zorg leveren en een breed zorgpakket bieden met goed omschreven speerpunten, waarmee een duurzaam portfolio wordt gecreëerd.

Wat is het MSBD

Het MSBD, opgericht per 2015, is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. De ambitie van het MSBD is om een toonaangevend bedrijf in de regio Utrecht en ruime omgeving te zijn dat een krachtige wervende uitstraling heeft op de beste medisch specialisten uit het veld. Het MSBD wil zich profileren als de partij in zijn verzorgingsgebied voor het verlenen van medisch specialistische zorg waarbij excellente zorg wordt geleverd. Om de beste medisch specialisten te kunnen aantrekken biedt het MSBD talentvolle professionals de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. 

Het MSBD in de toekomst

Het MSBD ziet een belangrijke rol voor zich weggelegd. Samen met andere zorgaanbieders in de regio zien we dat de vraag van zorg verandert. Chronische zorg zal minder vanuit de tweedelijn worden aangeboden, waarbij moderne communicatie- en andere hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Het ziekenhuiszorgaanbod zal meer gaan bestaan uit acute en complexe zorg en juist minder uit chronische zorg. Vanuit het MSBD worden initiatieven uitgewerkt om samen met onze regionale zorgpartners de zorg voor de patiënt efficiënter/innovatiever in te richten.

Hoewel het Diakonessenhuis in zekere zin een “natuurlijke” partner kan zijn om dit verder vorm te geven, is dit niet perse noodzakelijk. Het behoud van het huidige productiekader bij het Diakonessenhuis en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om medisch specialistische zorg in de markt te zetten vraagt ondernemerschap. Het MSBD heeft veel leden die ondernemerschap duidelijk in het bloed hebben. Indien we deze competenties bundelen en -niet exclusief in de maatschappen laten zitten- kan dit ertoe leiden dat het MSBD verdere groei doormaakt en daarmee een solide partij in de regio vormt.