image
  1. Home >
  2. Over het MSBD >
  3. Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Zorg om de patiënt: veiligheid en kwaliteit

De medisch specialistische zorg die geleverd wordt, voldoet aan de normen en standaarden die de overheid, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en ziektekostenverzekeraars stellen. Het MSBD ziet het als een uitdaging om een voorloper te zijn in kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg om daarmee onze missie, het bieden van excellente zorg, te kunnen uitdragen. Om de kwaliteit van de zorgverleners binnen het MSBD te monitoren worden diverse meetinstrumenten gebruikt. Zo doorlopen de medisch specialisten in het eerste jaar van de aanstelling een 360 graden feedback evaluatietraject, waarna zij periodiek beoordeeld worden via de systematiek van Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en groepsmonitorgesprekken.