Werken bij

Personeel in dienst van het MSBD

Personeel met een algemene taak zal rechtstreeks door het MSBD worden gecontracteerd. Maatschappen hebben eigen regie als het gaat over personeel dat van direct belang is voor hun eigen productieondersteuning. Deze personele inzet wordt daarom gecontracteerd door de individuele maatschap. Daarbij zal worden toegezien op een goede verhouding tussen het aantal FTE medisch specialist en overig aan productie bijdragend personeel. Uitgangspunt hierbij is dat er vanwege kwalitatieve overwegingen voldoende supervisie mogelijk moet zijn op bijv. ANIOSsen en AIOSsen maar ook op PA-ers. Een realistische span of control is dus noodzakelijk om de kwalitatieve doelstellingen van het MSBD te kunnen verwezenlijken.

Werving en selectie

Werving en selectie van nieuwe medewerkers - dit met uitzondering van medisch specialisten in loondienst van de maatschappen - zal worden gedaan door de individuele maatschappen van het MSBD. Wel zal het MSBD de procedure bewaken, waarbij in ieder geval voldaan moet worden aan de NVP-sollicitatieprocedure. Voor personeel in dienst van het MSBD en van de individuele maatschappen geldt een centraal (door het MSBD) vastgesteld arbeidsvoorwaardenbeleid. De werving van nieuwe medisch specialisten in loondienst van de maatschappen gebeurt via een binnen het MSBD vastgestelde procedure en behoeft de goedkeuring van het bestuur van het MSBD. Indien in een van de instellingen waarvoor het MSBD diensten verleent een behoefte ontstaat aangaande een nieuw te werven medisch specialist dan wordt bij het starten van een wervingsprocedure het profiel van de nieuw aan te trekken medisch specialist vast gesteld in overleg met de betreffende instelling waar de aan te trekken medisch specialist geacht wordt zijn diensten te leveren. Het MSBD neemt deze mensen aan, op voorwaarde dat de instelling geen bezwaar heeft.

Loopbaanontwikkeling in MSBD

Met elke medewerker van het MSBD zal een individueel loopbaanontwikkelingsplan worden uitgewerkt in samenhang met het individuele opleidingsplan, dat voortkomt uit de jaargesprekken.