image
  1. Home >
  2. Over het MSBD >
  3. Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Het Diakonessenhuis

Het MSBD en de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis maken jaarlijks afspraken over zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de te leveren diensten en de inzet van medisch specialisten om dit te realiseren. Gezamenlijk zijn en blijven wij verantwoordelijk voor De Beste Zorg Dichtbij.  Om de beste zorg dichtbij te kunnen leveren is een goede samenwerking tussen het MSBD, zijn leden en de zorginstelling waaraan zorg wordt geleverd van essentieel belang.

De goede samenwerking uit zich onder andere in de brede belangstelling vanuit de medische staf om deel te kunnen uitmaken aan ziekenhuis- of stafcommissies. Ook wordt binnen het Diakonessenhuis gewerkt met duaal management. Er bestaan vijf clusters en elk cluster wordt aangestuurd door een clustermanager (manager zorg en bedrijfsvoering) en medisch manager (een medisch specialist).

Naast het Diakonessenhuis onderhoudt het MSBD samenwerkingsverbanden met regionale partners.