Interne geneeskunde

image

Dhr. dr. F.T.J. Boereboom

internist-nefroloog, BIG 69020077601


Aandachtsgebieden

nefrologie, acute geneeskunde


Biografie

Dr. F.T.J. Boereboom is als internist-nefroloog-intensivist verbonden aan het Diakonessenhuis. Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Antwerpen in de periode 1978-1980. Vanaf 1980 vervolgde hij zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot 1986. Hij was toegevoegd-onderzoeker bij de werkgroep Botstofwisseling (hoofd: Prof. Dr. S.A. Duursma) van het Academisch Ziekenhuis Utrecht tot september 1990. Het onderzoek over het vóórkomen van gebroken heupen in Nederland en lange termijn resultaten na de behandeling hiervan werd afgerond met zijn promotie op 7 mei 1991.
Zijn opleiding tot internist rondde hij af in september 1995. Aanvullende opleiding op de vakgebieden nefrologie en intensive care leidde tot registratie in april 1996 en mei 1998. Hij was sindsdien geruime tijd werkzaam als internist in het UMCU. Dr. Boereboom is actief binnen de Nederlandse Internisten Vereniging en hij is voorzitter van het medische stafbestuur van het Diakonessenhuis.

Dr. Boereboom heeft een brede belangstelling voor de zorg zoals blijkt uit de nevenfuncties die hjj heeft bekleed, zowel binnen het Diakonessenhuis als daar buiten. Bijvoorbeeld: het lidmaatschap van kamer 3 van de orde van medisch specialisten (OMS), lidmaatschap van de beroepsbelangen vereniging van de Nederlandse internisten vereniging (NIV), voormalig voorzitter van de medische staf in het Diakonessenhuis en huidig voorzitter van de calamiteiten commissie van het Diakonessenhuis.
Naast zijn werkzaamheden voor het Diakonessenhuis is hij lid van de medische staf van Dianet dialysecentra en medisch manager van de locatie Utrecht. Dianet is een categoraal ziekenhuis dat nierfunctie vervangende therapie aanbied (peritoneale dialyse, centrum hemodialyse, thuishemodialyse).