Longziekten en Tuberculose

image

Dhr. dr. M.Th.M. van Rens

longarts, BIG 99023452001


Aandachtsgebieden

oncologie


Biografie

Dr. M. Th. M. van Rens werkt sinds 2002 als longarts in het Diakonessenhuis te Utrecht. Hij is opgeleid in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein als specialist in longziekten en tuberculose. Na zijn opleiding volgde hij een fellowship longtransplantatie in het Hart-Long Centrum Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tijdens zijn fellowship verrichtte hij ook wetenschappelijk onderzoek dat resulteerde in het proefschrift “Diagnosis and staging of multiple primary lung cancer”. Hij heeft zich daarna verder toegelegd op de behandeling van patiënten met longkanker.