image
  1. Home >
  2. Nieuws >
  3. Start pilot Fitkliniek 16 januari 2023

Start pilot Fitkliniek 16 januari 2023

19 januari 2023

Programma VernieuwdeZorg start de FitKliniek

Op 16 januari 2023 startte het programma VernieuwdeZorg van het MSBD en het Diakonessenhuis in samenwerking met Zilveren Kruis en huisartsenkoepels een pilot op het gebied van leefstijl: de FitKliniek. Patiënten uit het ziekenhuis worden hier begeleid naar een gezondere leefstijl. De eerste tien deelnemers gaan vandaag van start, het zijn tien patiënten uit ons ziekenhuis met leefstijl gerelateerd hartritmestoornissen (atriumfibrilleren).

Wat is de FitKliniek

In de FitKliniek komt alles wat nodig is voor een gezonde leefstijl bij elkaar: coaching, fysiotherapie, diëtetiek en psychologische begeleiding. Patiënten krijgen een programma op maat, waarbij ook medisch specialisten betrokken zijn omdat patiënten één of meerdere complexe aandoeningen hebben. 

Verminderen van de ziektelast

De FitKliniek is een initiatief van collega’s uit ons ziekenhuis. Zij zien dagelijks patiënten die minder - of misschien zelfs helemaal niet -  ziek zouden zijn wanneer ze gezonder zouden leven. Verbetering van deze leefstijl is in dergelijke situaties misschien wel het beste medicijn.

Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog en intensivist:  ‘Bij het maken van andere (leefstijl) keuzes kunnen we gezamenlijk grote stappen maken bij het verminderen van de ziektelast. Ik vind dat wij als medisch specialisten hierin ook een verantwoordelijkheid te nemen hebben. Wij zien patiënten op een kwetsbaar moment in hun leven, en patiënten staan dan vaak open voor gedragsveranderingen. Met de pilot willen we dus testen of we patiënten kunnen ondersteunen bij het blijvend veranderen van ongezonde gewoontes.”

Samenwerking

De pilot is tot stand gekomen met steun van Zilveren Kruis. Hiernaast wordt er nauw samengewerkt met de huisartsenkoepels HUS en Unicum en leefstijlcoaches in de omgeving van de patiënt. Dat is immers belangrijk voor de overgang naar de latere fase. Om die reden zijn ook de gemeentes Utrecht en Zeist aangesloten.

Pilot

De pilot loopt tot december 2024 en is ontwikkeld binnen het programma VernieuwdeZorg. Met dit programma wil ons ziekenhuis nieuwe zorgconcepten ontwikkelen en de innovatiecultuur in het ziekenhuis stimuleren.